ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
کد امنیتی *

     

گوارش و کبد

شماره نام پزشک        تخصص      فوق تخصص  استان شهر صفحه پزشک نوبت دهی اینترنتی
1 دكتر ابوالقاسم مغازه اي يماري هاي داخلي      گوارش                       تهران            تهران   docpag res
2 دكتر احمد خنچه يماري هاي داخلي       گوارش                       تهران                      تهران          docpag res
3  دكتر اسحاق حسيني  يماري هاي داخلي      گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
4  دكتر اشرف كرباسي يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
5  دكتر افراسياب عطايي پور يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
6  دكتر اكرم پورشمس يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
7  دكتر امراله بحيرايي يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
8  دكتر اميرحسين حاج حسيني يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
9  دكتر اميرحسين فقيهي كاشاني يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
10  دكتر اميرهوشنگ علي زاده يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
11  دكتر اميرهوشنگ نيك آيين يماري هاي داخلي        گوارش                       تهران                     تهران           docpag res
12  دكتر ايرج خسرونيا يماري هاي داخلي        گوارش                       تهران                     تهران           docpag res
13  دكتر ايرج غارتي يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
14  دكتر بابك نوري نيري يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
15  دكتر بهرام نعمتي يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
16  دكتر بهروز مخلصي يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
17  دكتر بهزاد جديري يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
18  دكتر بيژن زرسازگار يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
19  دكتر بيژن شهبازخاني يماري هاي داخلي       گوارش                        تهران                     تهران           docpag res
20  دكتر پانته آ فارسي  يماري هاي داخلي      گوارش                         تهران                     تهران          docpag res